നടുവേദന ഉള്ളവർ റസ്റ്റ് എടുക്കരുത് | Back pain Treatment Malayalam | Arogyam

നടുവേദന ഉള്ളവർ bed rest എടുത്താലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് Dr Abdul Hakeem M (Sr. Consultant Orthopedic Surgeon , Aster MIMS Kottakkal) സംസാരിക്കുന്നു. നടുവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക് വിളിക്കുക : +919656 000 629

ചാനൽ SUBSCRIBE ചെയ്യാൻ
https://www.youtube.com/arogyam

Please like my facebook page
https://www.facebook.com/arogyamhealthtips/

Arogyam Youtube Channel publish Malayalam Health Tips and Beauty Tips includes How to prevent Heart attack, Symptoms of Kidney Disease, Varicose Vein Treatment weight loss tips malayalam. Lifestyle disease like Diabetes, Cholesterol, High blood pressure etc.. Malayalam Health videos and much more So what are you waiting for S-U-B-S-C-R-I-B-E and Join the best Malayalam Health Channel On YouTube.

നേരത്തെ Upload ചെയ്ത ചില വീഡിയോകൾ

1. നടുവേദന ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്താം https://youtu.be/y0vmAz-nOwk

2 . LCHF Diet ചെയ്താൽ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ : https://youtu.be/NhpVayK465Q

3. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം ? https://youtu.be/NA-GaysFHmM

4. കൊഴുപ്പ് അടഞ്ഞുകൂടി ചാടിയ വയർ എളുപ്പം മാറ്റിയെടുക്കാം https://youtu.be/GdrDVpQsVPY

5. പുരുഷന്മാരുടെ സ്തന വലുപ്പം കുറയാൻ https://youtu.be/3KMlAIa-Bjc

6. തടി കൂടാൻ ഉള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണ ക്രമം https://youtu.be/ZdYhf6gnIuw

7. വെരികോസ് വൈൻ പൂർണമായും സുഖപ്പെടുത്താം https://youtu.be/i354iAjLFUA

8. ഉദ്ധാരണം ലഭിക്കാൻ ചില വഴികൾ https://youtu.be/Oy8LZ3I5ovM

9. മലാശയ കാൻസർ തിരിച്ചറിയാം ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ https://youtu.be/WGbhnieL9E4

10. നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാൻ https://youtu.be/QcgF–qY43M

Keywords
health tips,arogyam,malayalam health tips,how to prevent Back pain,heart attack,beauty tips malayalam,weight loss tips,LCHF Malayalam,diabetes control tips