BACK PAIN: MABAWASAN ANG SAKIT SA LIKOD AT GUMANDA ANG POSTURE

Quick 1-minute exercises to improve posture and reduce back pain. Bakit ba sumasakit ang likod? Maraming dahilan kung bakit nakararanas ng back pain. Pero karaniwang pinagmumulan nito ay posture: poor sitting and standing habits. Yes, habits. Ibig sabihin, nakasanayan na. Kung nais mong mabawasan o maiwasan ang back pain, ang tama at maayos na tindig at pag-upo ay first step upang makatulong na ma-relieve ang muscle tension at pananakit ng likod. At paano naman mako-correct ang mga posture mistakes na nakasanayan na? Sa simpleng stretching and exercising techniques, tulad ng: Squats exercise, ito ay direktang tina-target ang lower back at mga binti upang maiwasan ang slumping position. Epektibo ang back stretches para mawala ang pananakit ng likod; may big time bonus pa — pampaliit ng tiyan o pang-alis ng bilbil. Ang Bridges exercise ay pinalalakas ang gluteus maximus, ang malaking muscle sa buttocks, na sumusuporta sa ibabang bahagi ng likod. Ang knee to chest pull exercise ay nakatutulong upang ma-elongate o mapahaba ang ibabang bahagi ng likod para mapagaan ang tension at sakit na nararamdaman. Pinalalakas ng Pelvic Tilt ang abdominal muscles, na nakatutulong upang mapawi ang tightness at sakit sa lower back. May mabuting effect din ito sa iyong glutes at hamstrings. Kailangan ng ating katawan ang ganitong exercises upang mag-function ito ng mabuti tungo sa masiglang kalusugan at magandang tindig. Pero kung ikaw ay may chronic conditions na nakaka-apekto sa iyong muscles at joints, tulad ng arthritis o Parkinson’s disease, makabubuting magkonsulta muna sa iyong doctor bago simulan ang ano mang exercise regimen, ayon sa Harvard.edu.
Disclaimer: This video is designed for information and educational purposes only. You should not rely on this information as a substitute for, nor does it replace professional medical advice, diagnosis, or treatment.
#backpain #sakitsalikod #postureandreducebackpain